12-13 HAZİRAN 2017, ESKİŞEHİR

EMLT Projesi Kapanış Töreni ve Atölye Çalışmaları

Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi

TANITIM VİDEOSU İZLE

“Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi” projesi, gençlerin kariyer ve iş boşluklarını gidermek ve eğitimli işsizlik sürecine katkı sağlamak üzere oluşturulmuştur. Projemizin kapanışını gerçekleştirmek ve sonuçlarını sunmak için gerçekleştireceğimiz bu etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

ETKİNLİK PROGRAMI

12 Haziran 2017, Pazartesi

Açılış Töreni ve Konuşmaları

Naci Gündoğan REKTÖR, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Sinan Musabeyli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Mehtap Can PROJE UZMANI, T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Dinleti

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası

Kahve Arası

Eskişehir Ticaret Odası ve Gençlik Projeleri

Arda Genç GENEL SEKRETER YARDIMCISI, ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

EMLT Proje Süreci Genel Değerlendirmesi

Nilgün Çağlarırmak Uslu EMLT PROJESİ YÖNETİCİSİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Öğle Yemeği

EMLT Projesinin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yılmaz Kılıçaslan EMLT PROJESİ ARAŞTIRMACISI, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

EMLT Öğrenme Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi

İlker Kayabaş EMLT PROJESİ ÖYS SORUMLUSU, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

EMLT e-Öğrenme İçeriklerinin Hazırlanma Süreci

Meral Güven EMLT PROJESİ ARAŞTIRMACISI, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Buket Kip Kayabaş EMLT PROJESİ ARAŞTIRMACISI, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Ümit Kaptı EMLT PROJESİ ARAŞTIRMACISI, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kahve Arası

Genç İşsizliği ve Geleceğe İlişkin Öngörüler: Türkiye İçin Tavsiyeler

Aysıt Tansel ÖĞRETİM ÜYESİ, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Genç İşsizliği

Serdar Sayan SOSYAL POLİTİKA MERKEZİ DİREKTÖRÜ, TOBB EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Hayat Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Gençlerin İş Arama Süreçleri ve Eğitim-İş Boşluğu Sürecine Etkisi

Faruk Şenyayla UZMAN, MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye İşgücü Piyasasında Eğitim-İş Uyumsuzluğunun Belirleyicileri ve Uyumsuzluğun Ücret ve İş Bulmaya Etkisi

Uğur Aytun ÖĞRETİM ÜYESİ, AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’nin Yakın Geçmişinden Beşeri Sermaye Büyüme İlişkisi

Özgül Karabacak

Akşam Yemeği

13 Haziran 2017, Salı

Genç İşsizliğinin Yapısal Nedenleri

Hakan Ercan ÖĞRETİM ÜYESİ, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Cari Açık ve İşsizlik İlişkisi

Mustafa Özer ÖĞRETİM ÜYESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kahve Arası

Anadolu Üniversitesinin Kariyer Gelişimine Yönelik Politikaları

Sinan Aydın ÖĞRETİM ÜYESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Mehmet Fırat ÖĞRETİM ÜYESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Mezunları Arasındaki Ücret Dağılımı ve Çalışırken Kullanılan Beceriler Arasındaki İlişkinin Ampirik Olarak İncelenmesi: Birleşik Krallık Örneği

Elif Kara ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Öğle Yemeği

Erasmus+ Programı ve Kariyer Sürecinde Gençler İçin Katkısı

Bilge Kağan Özdemir ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ MÜDÜRÜ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

EMLT Projesine İlişkin Paydaş Değerlendirmeleri

Celia Jenkins, Ümit Çetin WESTMINISTER ÜNİVERSİTESİ

Jan Budnak, Vera Janikova, Jana Velickova MASARYK ÜNİVERSİTESİ

Karl Wilbers, Yvonne Schalek, Welf Ring FRIEDRICH ALEXANDRE ÜNİVERSİTESİ

Kahve Molası

Gençlerin Eğitim Kariyerlerine İlişkin Öneriler

Ufuk Aydın ÖĞRETİM ÜYESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kariyer Sürecinde Bir Proje Hikâyesi

Reşir Koray Tutar

İş Dünyasındaki Gelişme Trendleri Doğrultusunda İstihdam Edilecek Eleman Özelliklerindeki Değişmeler

Tülay Gül

EMLT Projesi Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Merve Uğur

Tugay Yılmaz

Aymar Berenger Ismael Nana

Youth Pass Sertifika Töreni

Akşam Yemeği

Kırım Çibörekçisi SAZOVA BİLİM KÜLTÜR PARKI

MEKAN

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kongre Merkezi

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.